Ansvars- och olycksfallsförsäkring

I Camping Key Europe ingår en ansvars- och olycksfallsförsäkring som innebär att hela familjen är försäkrad vid eventuell olycka.
Försäkringen gäller för skadehändelse som inträffar på en campingplats, husbilsplats, ett hotell eller stugområde både i Sverige och utomlands. Det kan röra sig om allt från att du råkar backa in i grannens husbil till att någon i familjen behöver besöka ett sjukhus i samband med vistelsen.

I försäkringen ingår:

 • Sjuk- och tandvårdskostnader i samband med olycksfall.
 • Lokala resekostnader i samband med vård och behandling.
 • Merkostnader för hemtransport samt hemtransport av avliden, alternativt begravning på platsen.
 • Skadad egendom p.g.a. olycksfall.
 • Rehabilitering och tekniskt hjälpmedel.
 • Outnyttjad camping-/stug-/husbils- eller hotellavgift.
 • Kapitalbelopp vid olycksfall.
 • Ansvarsskydd – subsidiärt.
 • Rättsskydd.
 • Försäkringsvillkor

  Ladda ner försäkringsvillkor

  Blankett för skadeanmälan

  Ladda ner blankett för skadeanmälan